Địa chỉ: 31 Thi sách,Phạm ĐÌnh Hổ,Hai Bà Trưng,Hà Nội
Điện thoại: 04329784090
 • Hoạt động học tuần 1 tháng 5 onlinel lớp nhà trẻ
  | Dương Thị Hường | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T2/2021 lứa tuổi mẫu giáo bé
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T2/2021 lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T2/2021 lứa tuổi mẫu giáo lớn
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T1/2021 lứa tuổi mẫu giáo lớn
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T1/2021 lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T1/2021 lứa tuổi mẫu giáo bé
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T1/2021 lứa tuổi nhà trẻ
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T12/2020 lứa tuổi mẫu giáo lớn
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T12/2020 lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T12/2020 lứa tuổi mẫu giáo bé
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 141 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt dộng T12/2020 lứa tuổi nhà trẻ
  | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | 111 lượt tải | 1 file đính kèm